Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Cervarix (human papillomavirusvaccine)

Print

Cervarix (human papillomavirusvaccine)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Cervarix er en vaccine godkendt til forebyggelse af cervikal dysplasi og cervix cancer forårsaget af HPV typerne 16 eller 18.

 

Cervarix reducerer signifikant risikoen for vedvarende infektion med HPV 16 og 18 samt risikoen for udvikling af HPV 16- og 18-inducerede svære celleforandringer i interim-analyser. Den endelige effekt af vaccinen kendes endnu ikke. Resultaterne gælder kun for kvinder, der er HPV 16- og 18- negative ved baseline, i praksis altså for piger/kvinder, der endnu ikke har haft deres seksuelle debut. Cervarix kan udelukkende forebygge - og altså ikke helbrede - dysplasi eller cancer.

 

Af etiske og praktiske grunde foreligger indtil videre kun resultater på surrogatparameteren svære celleforandringer og ikke på cancer og mortalitet.

 

Ca. 30 % af cervix cancer tilfældene er forårsaget af andre HPV typer end typerne 16 og 18, hvorfor det stadig er meget vigtigt, at screening gennemføres efter vaccination.

 

De mest almindelige korttidsbivirkninger er hævelse omkring vaccinationsstedet, rødme, smerte, myalgi, træthed og hovedpine. Eventuelle langtidsbivirkninger kendes endnu ikke.

 

Prisen for den samlede 3-dosisserie er 3.432 kr., hvormed Cervarix prismæssigt er sammenlignelig med Gardasil. Der ydes ikke tilskud til Cervarix. Det skal bemærkes, at Gardasil også beskytter mod kønsvorter. Finder man effekten på kønsvorter relevant i denne sammenhæng, er Gardasil således at foretrække.

 

Sundhedsstyrelsen har netop indstillet, at HPV-vaccination skal være en del af børnevaccinationsprogrammet.
 
Cervarix blev markedsført 22. oktober 2007.

 

Baggrund

Human papillomavirus (HPV) overføres ved seksuel kontakt og inficerer hud og slimhinder. Det anslås, at ca. 60 - 80 % af seksuelt aktive kvinder og mænd har været inficeret på et tidspunkt i deres liv. En naturlig infektion beskytter ikke mod re-infektion med virus af samme type. En HPV-infektion remitterer spontant i over 90 % af tilfældene og er normalt uden symptomer. Hos nogle udvikles dog vedvarende infektion, som kan være årsag til celleforandringer, og ultimativt til cancer. HPV 16 eller 18 kan påvises hos omkring 70 % af alle kvinder med cervix cancer.
 
Cervarix er en bivalent vaccine, der indeholder oprensede L 1-proteiner fra HPV typerne 16 og 18. Vaccinen er godkendt til forebyggelse af cervikal intraepithelial neoplasi grad II og III (CIN II/III) og cervix cancer forårsaget af HPV 16 og 18. Vaccinen gives intramuskulært i 3 separate doser à 0,5 mL (normalvis ved 0, 1 og 6 måneder) til piger/kvinder på 10 – 25 år. I 0,5 mL er indholdet af HPV 16 og 18 ca. 20+20 ƒÝg. Vaccinen har et adjuvanssystem bestående af aluminium hydroxid og monofosforyl lipid A (MPL).

 

På markedet findes endnu en HPV vaccine, Gardasil. Denne er indiceret til forebyggelse af HPV 16- og 18-relaterede celleforandringer i cervix og vulva, HPV 16- og 18-relateret cervix cancer, samt HPV 6- og 11-relaterede udvendige kønsvorter. IRF har tidligere anmeldt Gardasil (indsæt link).

 

Effekt

Cervarix og Gardasil er ikke sammenlignet i kliniske studier.

 

Der foreligger publicerede resultater vedrørende Cervarix fra tre kliniske effektstudier; et mindre fase II-studie, med en foreløbig opfølgningstid på ca. 4,5 år, og fra et stort fase III-studie, hvor der indtil videre kun foreligger interim-data efter 15 måneder. Begge studier inkluderede 15- til 25-årige kvinder, der maksimalt havde haft 6 seksuelle partnere. Endelig har man undersøgt, om vaccinen har effekt på remissionsraten hos kvinder, der var inficerede på vaccinationstidspunktet.

 

Fase II-studiet
I dette studie blev kun kvinder, der ikke var HPV-inficerede ved baseline, inkluderet (N=1.113). Det primære endepunkt var forbigående HPV infektion, et klinisk irrelevant endepunkt.

 

Resultaterne vedrørende svære celleforandringer og vedvarende infektion (infektion i over 12 måneder) er opgjort for de 951 kvinder, som havde fået mindst 1 vaccinationsdosis og medvirkede i studiet i mindst 4,5 år. Man skal være opmærksom på, at studiet ikke havde styrke til at evaluere vaccinens effekt på svære celleforandringer og vedvarende infektion, hvorfor resultaterne i tabel 1 skal tolkes med nogen forsigtighed.

 

Tabel 1: Fase II-studiet

  Cervarix Kontrol

Relativ

risiko-

reduktion

Absolut

risiko-

reduktion

  N n (%) n (%)    
Svære celleforandringer 481

0

(0,0 %)

470

5

(1,1 %)

100,0 % 1,1 %
Vedvarende infektion 481

1

(0,1 %) 

470 

16

(1,2 %)

94,0 % 1,1 %


Fase III-studiet
I dette studie blev 18.644 kvinder, uanset HPV-status inkluderet. Det primære endepunkt var antallet af kvinder med HPV 16- eller 18-inducerede svære celleforandringer. Et sekundært endepunkt var antallet af kvinder med vedvarende infektion med HPV 16 eller 18 i over 12 måneder.


Resultaterne vedrørende celleforandringer er opgjort for de 15.626 af kvinderne, der fik mindst 1 vaccinationsdosis. Disse kvinder var ikke nødvendigvis HPV-negative ved baseline. Resultaterne vedrørende vedvarende infektion er derimod opgjort for de 6.823 kvinder, som ved baseline ikke var inficeret med HPV 16 eller 18, og som havde fået mindst 1 vaccinationsdosis. Man skal være opmærksom på, at 90 % af kvinderne på opgørelsestidspunktet kun havde nået at få 1 af de 3 vaccinationsdoser, hvorfor den endelige effekt af vaccinen endnu ikke kan vurderes. De foreløbige resultater ses af Tabel 2.

 

Tabel 2: Fase III-studiet

  Cervarix Kontrol

Relativ

risiko-

reduktion

Absolut

risiko-

reduktion

  N n (%) n (%)      
Svære celleforandringer 7788

(0,03 %)

7838

21 

(0,27 %)

90,4 % 0,2 %
Vedvarende infektion 3386

11

(0,32 %) 

3437 

46

(1,34 %)

75,9 % 1,0 %


I en post-hoc analyse, hvor man opgjorde antallet af celleforandringer, der var forudgået af infektion med HPV 16 eller 18, fandtes 0 tilfæde i Cervarix-gruppen og 20 i kontrolgruppen, resulterende i en relativ risikoreduktion på 100 % og en absolut risikoreduktion på 0,3 %.

 

Studie af inficerede kvinder
Et studie, der undersøger effekten af Cervarix hos kvinder, der alle var inficerede med HPV 16 eller 18 ved baseline, viser, at vaccinen ikke øger remissionsraten sammenlignet med placebo. Vaccinen kan således ikke helbrede en allerede tilstedeværende infektion.
 

Bivirkninger

I fase III-studiet er de mest almindelige (≥ 10 %) korttidsbivirkninger (set inden for 7 dage efter vaccination): hævelse (Cervarix: 42,0% vs. kontrol: 19,8%), rødme (43,8% vs. 27,6%), smerte (90,5% vs. 78,0%), myalgi (52,2% vs. 44,9%), træthed (57,6% vs. 53,6%) og hovedpine (54,1% vs. 51,3).
Eventuelle langtidsbivirkninger af vaccinen og det ny adjuvans kendes endnu ikke.


Interaktioner

Bortset fra at der ikke er set interaktioner ved samtidig indtagelse af kontraceptiva, er der ikke tilstrækkelige data til at forudsige noget om interaktioner med anden medicin. 

 

Pris

Prisen for 0,5 mL Cervarix er 1.144,90 kr., dvs. at den samlede pris for 3-dosisserien er 3.432 kr., hvormed Cervarix prismæssigt er på niveau med Gardasil.

Der ydes ikke tilskud til Cervarix.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  • Harper DM, Franco EL, et. al. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomised controlled trial. Lancet 2004; 364: 1757-65.
  • Harper DM, Franco EL et. al. Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial. Lancet 2006; 367: 1247-55.
  • Hildesheim A, Herrero R et. Al. Effect of Human Papillomavirus 16/18 L1 Viruslike Particle Vaccine Among Young Women With Preexisting Infection. A Randomized Trial. JAMA 2007; 298: 743-53.
  • Paavonen J, Jenkins D et. al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase III double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2007; 369: 2161-70.
  • Pagliusi SR, Teresa Aguado M. Efficacy and other milestones for human papillomavirus vaccine introduction. Vaccine 2004; 23: 569-78.
  • Scientific Discussion for Cervarix.
  • www.medicinpriser.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 22. oktober 2007


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top