Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Celecoxib (Celebra)

Print

Celecoxib (Celebra)

Senest redigeret: 24. okt. 2000

 

 

Celecoxib er den anden selektive COX-2 hæmmer, som markedsføres i DK. Præparatet har samme analgetiske, antiinflammatoriske og antipyretiske virkning, som alle andre NSAID og tilfører således intet nyt på dette område. Behandling med celecoxib koster ca. 8 kr. mere per døgn end behandling med naproxen eller ibuprofen, og alene af den grund bør præparatet ikke anvendes som rutine-NSAID. Omvendt koster behandling med celecoxib 3-5 kr. mindre per døgn end behandling med billigste NSAID i kombination med en syrepumpehæmmer.

 

Patienter i behandling med celecoxib udvikler signifikant færre gastroskopisk påviselige ulcera end ved behandling med traditionelle NSAID. Lignende resultater er fundet for kombinationen af NSAID og syrepumpehæmmere, men der er imidlertid ikke publiceret kontrollerede undersøgelser, som belyser, om kombination af NSAID + syrepumpehæmmer også er i stand til at reducere antallet af ulcus-komplikationer (perforation, blødning og obstruktion). I modsætning hertil foreligger der nu én randomiseret, kontrolleret undersøgelse, som belyser risikoen for ulcus-komplikationer ved behandling med celecoxib. I undersøgelsen indgik 7968 patienter med osteoarthrose eller arthritis rheumatoides, som enten fik behandling med traditionelle NSAID eller celecoxib. Undersøgelsen inkluderede også patienter med relevante risikofaktorer for gastrointestinale komplikationer, således var knap 40 % ældre end 65 år, 8 % havde tidligere ulcussygdom, 30 % var i samtidig glukokortikoid-behandling og 20 % fik lavdosis acetylsalicylsyre (ASA; < 325 mg/dag). I gruppen, som ikke samtidigt indtog ASA, var den årlige incidens af komplicerede ulcera 1,27 % i NSAID-gruppen mod 0,44 % i celecoxib-gruppen. I modsætning hertil fandtes ingen forskel i den årlige incidens af komplicerede ulcera blandt patienter i samtidig ASA-behandling. Celecoxib synes således kun at være et alternativ til NSAID + syrepumpehæmmer blandt patienter, som ikke samtidigt behandles med ASA, og det er nødvendigt at behandle 120 patienter med celecoxib fremfor NSAID for at undgå ét kompliceret ulcus per år.

 

Selvom ovennævnte undersøgelser peger på en større gastrointestinal sikkerhed ved anvendelse af celecoxib fremfor andre NSAID, skal det anføres, at der fortsat mangler kontrollerede undersøgelser, som sammenligner den gastrointestinale sikkerhed af COX-2 hæmmere over for andre NSAID i kombination med syrepumpehæmmer. Ligeledes mangler sammenlignende undersøgelser af rofecoxib og celecoxib både med hensyn til eventuelle forskelle i deres gastrointestinale tolerabilitet samt til belysning af præparaternes mere langsigtede bivirkninger. I den forbindelse skal det påpeges, at behandling med celecoxib i lighed med rofecoxib (Vioxx) i flere kontrollerede undersøgelser har medført dyspepsi med samme hyppighed som andre NSAID. Disse resultater er dog i modsætning til en nyligt offentliggjort kontrolleret undersøgelse af celecoxib versus naproxen og placebo med dyspepsi som endpoint, hvor behandling med celecoxib blev fundet at medføre dyspepsi på placebo-niveau.

 

Celecoxib bør fortsat anvendes med forsigtighed til patienter med øget risiko for NSAID-inducerede ulcera (alder > 65 år, tidligere ulcus, kronisk sygdom, samtidig AK- og/eller glukokorticoid-behandling) og i særdeleshed hos patienter, som er i samtidig ASA-behandling (inklusiv lavdosis-ASA). Det skal endvidere bemærkes, at celecoxib kun bør anvendes til fertile kvinder, såfremt disse anvender sikker antikonception, samt at præparatet er kontraindiceret under graviditet og amning.

 

Konklusion

Celecoxib bør under ingen omstændigheder blive et rutine-NSAID. Såvel klinisk dokumentation som økonomiske argumenter gør celecoxib til et alternative hos de patienter, hvor konventionelle NSAID suppleres med syrepumpehæmmer.

 

En omtale af rofecoxib (Vioxx) findes i Instituttets månedsblad Rationel Farmakoterapi nr. 1

 

Yderligere information om celecoxib (Celebra) kan ses i Lægemiddelstyrelsens Produktresumé

 

Kontaktperson på IRF
IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Opdateret: 3. januar 2003

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top