Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Bonviva (Ibandronat) i.v.

Print

Bonviva (Ibandronat) i.v.


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Bonviva 3 mg (1 mg/ml) givet som i.v. injektion hver 3. måned er markedsført til behandling af postmenopausal osteoporose mhp. reduktion af risiko for vertebrale frakturer. Dokumentationen er baseret på sammenligning af respons i knoglemineraltæthed (BMD) med 2,5 mg ibandronat oralt hver dag, hvilket regime har demonstreret vertebral, men ikke non-vertebral frakturreduktion. Bonviva 150 mg en gang pr. måned blev anmeldt af IRF i november 2005.

 

Fordelen ved ibandronat i.v. regimet i sammenligning med orale regimer, er, at man undgår oral administration, herunder lav biotilgængelighed og fødeinteraktion og mulighed for dyspepsi. Ulempen er manglende dokumentation af non-vertebral frakturprofylakse, at selvadministration ikke er mulig, risiko for influenza-lignende symptomer og den høje pris. Det primære behandlingsvalg af osteoporose må derfor stadig være alendronat. Ibandronat i.v. regimet kan dog være et alternativ, hvor oral dosering ikke er mulig.

 

Bonviva 3 mg (1 mg/ml) blev markedsført 22. maj 2006.

 

Der er ikke generelt tilskud til Bonviva, men der kan søges om enkelttilskud.

Baggrund

Osteoporose er en sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikroarkitektonisk nedbrydning af knoglevæv førende til en øget risiko for knoglebrud. WHO definerer osteoporose som en knoglemineraltæthed (BMD) lavere end –2.5 SD fra den gennemsnitlige værdi i raske præmenopausale kvinder. Det skønnes, at ca. 30 % af postmenopausale kvinder har osteoporose, og den kumulative risiko for knoglebrud for postmenopausale kvinder nærmer sig 40 %.

 

Bonviva 150 mg månedligt som tablet og nu også Bonviva 3 mg (1 mg/ml) i.v. er markedsført til behandling af osteoporose hos postmenopausale kvinder mhp. reduktion af risiko for vertebral fraktur.

Effekt

Ibandronat i.v. regimet (og tillige det orale månedlige ibandronat regime) er undersøgt ved evaluering af BMD i sammenligning med ibandronat 2,5 mg dagligt, som har dokumenteret vertebral – men ikke non-vertebral – frakturprofylakse. Der var dog en subpopulation med særlig lav hofte BMD, hvor man fandt signifikant reduktion af non-vertebrale frakturer. Alendronat ugeregimet er også er vurderet ved sammenligning af BMD med det daglige regime, som igen har dokumenteret frakturprofylakse. Dette svarer således til ibandronat i.v. dokumentationen. Men der er også forskel-le idet, alendronat dagligt har dokumenteret både vertebral og non-vertebral frakturprofylakse og idet at tidsintervallet er forskelligt. For alendronat sammenlignedes daglig behandling med ugentlig. For ibandronat sammenlignes daglig med månedlig og kvartalsvis behandling. Tidsintervallet er interessant, fordi der findes cykliske bisfosfonatregimer, for hvilke der ikke har kunnet dokumenteres frakturprofylakse (ibandronat 1 mg i.v. hver 3. måned og tiludronat givet i 7 dage hver måned).

 

Efter 1 års behandling var der en øgning på 4,8 % i BMD i lænderyggen på i.v.regimet (365 patien-ter) mod en øgning på 3,8 % på det daglige orale regime (377 patienter). I BMD i hoften var BMD responset på 1 år 2,4 % på i.v. regimet mod 1,8 % på det orale regimen. Både i ryg og hofte opfyldte responset på i.v. behandlingen krav til såvel "non-inferiority" som "superiority" over for det oral regime.

Bivirkninger

Der er eksponeret 365 patienter med osteoporose på regimet 3 mg i.v. hver tredje måned. Der er dog eksponeret i alt omkring 2000 osteoporose-patienter på i.v. ibandronat regimer, når man medtager lavere doser. Når man sammenligner i.v. dosering med oral dosering, er der hyppigere forekomst af influenza-lignende symptomer inden for 3 dage efter i.v. dosering (hos 4,9 % på i.v. regimet og hos 1,1 % på det oral regime). Influenza-lignende symptomer udløst af i.v. ibandronat forekommer hyppigst i forbindelse med den første administration.

Interaktioner

Den væsentligste interaktion for bisfosfonater er interaktion med føde pga den lave biotilgængelighed, som yderligere reduceres af fødeindtagelse. Denne interaktion er elinineret ved i.v. administrationen. Der er derfor ikke betydende kendte interaktioner for Bonviva i.v. regimet.

Pris

3 måneders behandling koster:

Bonviva i.v. hver 3. måned     1.157 kr.
Bonviva 150 mg månedligt   1.098 kr.
Alendronat 10 mg dagligt     324 kr.
Alendronat 70 mg ugentligt     218 kr.
Alendronat + Vitamin D (Fosavance) 70 mg/ ugentligt  1.100 kr.
Risedronat 5 mg dagligt     1.169 kr.
Risedronat 35 mg ugentligt    1.062 kr.
Etidronat cyklisk     269 kr.
Strontium (Protelos) 2 g dagligt    1.229 kr.

Der er ikke generelt tilskud til Bonviva, men der kan søges om enkelttilskud.

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Delmas PD, Adami S, Strugala C, et al. Intravenous ibandronate injections in postmenopausal women with osteoporosis. Arthritis and Rheumatism 2006: 54: 1838-46.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 12. juni 2006


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top