Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Azyter øjendråber (azithromycin)

Print

Azyter øjendråber (azithromycin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Azyter øjendråber indeholder 1,5 % azithromycin til behandling af purulent conjunctivitis inklusiv conjunctivitis trachomatis forårsaget af Chlamydia trachomatis.
Lidt flere er symptomfri efter 3 dage ved brug af Azyter end ved brug af øjendråber med tobramycin. Azyter er sammenlignet med tobramycin i en formulering, der skal doseres hyppigere end den depotformulering, der er markedsført i Danmark.  Det vides ikke, hvordan effekten er i forhold til andre antibakterielle øjendråber, som anvendes i Danmark.

Meget almindelige bivirkninger er kløe eller brændende/sviende fornemmelse i øjet efter drypning.
Almindelige bivirkninger er sløret syn og følelse af fremmedlegeme i øjet.

Én behandling koster 97,65 kr. dvs. mere end Tobrex Depot og det dobbelte af det i Danmark hyppigt anvendte Fucithalmic.

IRF mener, at Azyter er et dyrt alternativ, som ikke har dokumenterede fordele frem for de øjenmidler, som hyppigst anvendes i Danmark.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af Azyter til børn under 2 år, og personer med kontaktlinser bør ikke bruge Azyter. Azyter markedsføres 20.2.2012. Det fås på recept. Der er ikke tilskud til Azyter.

 

Baggrund

”Øjenbetændelse” er en tilstand, som ofte ses hos børn i forbindelse med forkølelser og som overbehandles, fordi der ikke er tale om bakteriel infektion. Det kan til tider være vanskeligt at skelne mellem viralt betingede slimklatter i øjnene og bakterielt mukupurulent materiale. I de fleste tilfælde går tilstanden over uden antibiotisk behandling.


Hos børn og unge er bakteriel conjunctivitis oftest forårsaget af infektion med Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae og Moraxella species.

Azithromycin er et andengenerations makrolid. Det hæmmer proteinsyntesen i bakterier. Azyter forhandles i 6 enkeltdosisbeholdere beregnet til én kur på 3 dage. Det betyder, at man skal være omhyggelig med at dryppe et uroligt barn, hvis behandlingen skal gennemføres.

Det doseres med 1 dråbe i det inficerede øje morgen og aften i 3 dage. Det er ikke nødvendigt at anvende Azyter efter endt behandling på 3. dag, selv om der stadig er tegn på bakteriel conjunctivitis.

 

Dine patienter kan læse om Azyter og Behandling af øjenbetændelse på Medicinmedfornuft.dk

Effekt 

Effekten af azithromycin 1,5 % øjendråber er sammenlignet med effekten af tobramycin 0,3 % øjendråber i 2 undersøgelser.

Den første var en multinational, ublindet undersøgelse blandt 150 personer i alderen 4 – 17 år. Der blev foretaget podning, som var positiv for 58. De blev randomiseret til behandling med azithromycin 1 dråbe 2 x dgl i 3 dage (25 personer) eller tobramycin 1 dråbe hver 2. time om dagen op til 8 x dgl i 2 dage fulgt af 1 dråbe 4 x dgl i 5 dage (33 personer). Resultaterne blev analyseret ud fra intention-to treat (ITT) populationen via såkaldt ”bootstrap” statistik, hvor computersimulation anvendes til at simulere forventede resultater, hvis patientpopulationen var større.
48 % af de azithromycinbehandlede var klinisk raske på dag 3 sammenlignet med 27,3 % af dem, der blev behandlet med tobramycin. Denne forskel var statistisk signifikant (p<0,001) ved anvendelse af computersimulation.
På dag 9 var 80 % af deltagerne, som fik azithromycin klinisk raske mod 81,8 % af dem der fik tobramycin.
Microbiologic cure blev opnået på dag 3 hos 94,1 % i azithromycingruppen mod 76,2 % i tobramycingruppen.
På dag 9 blev det opnået hos 87 % i azithromycingruppen mod 90,3 % i tobramycingruppen.

Den anden multinationale, ublindede undersøgelse var designet til at vise, at effekten af azithromycin ikke er inferiør i forhold til effekten af tobramycin. Der indgik 1.043 børn og voksne med purulent conjunctivitis. Den gennemsnitlige alder var 39 år (fra nyfødt til 87 år). 521 havde positiv dyrkning og blev randomiseret til ublindet behandling med azithromycin 1 dråbe 2 x dgl i 3 dage eller tobramycin 1 dråbe hver 2. time op til 8 x dgl i 2 dage og herefter 4 x dgl.
Resultaterne blev analyseret ud fra ITT populationen.

På dag 3 var 29,8 % klinisk raske i azithromycingruppen mod 18,6 % i tobramycingruppen.
På dag 9 var 87,8 % i azithromycingruppen klinisk raske sammenlignet med 89,4 % i tobramycingruppen. På både dag 3 og dag 9 opfyldte analysen kriterierne for non-inferiority.
Microbiologic cure blev opnået på dag 3 hos 85,2 % i azithromycingruppen mod 83,8 % i tobramycingruppen.
På dag 9 blev det opnået hos 92,8 % i azithromycingruppen mod 94,6 % i tobramycingruppen.

Det bemærkes, at det i begge undersøgelser var under ½ af deltagerne, som fik bekræftet diagnosen bakteriel conjunctivitis ved podning efter klinisk vurdering.


Bivirkninger

Meget almindelig bivirkninger (>1/10) ved behandling med Azyter angives at være okulært ubehag med pruritus og brændende eller sviende fornemmelse efter drypning. 
Almindelige bivirkninger (≥1/100, <1/10) angives at være sløret syn, sammenklistret fornemmelse i øjet og følelse af fremmedlegeme i øjet efter drypning.
Bivirkninger i form af allergi forekommer meget sjældent.


Interaktioner

Der er ikke fundet påviselige koncentrationer af azithromycin i plasma ved behandling med Azyter, og der forventes ingen interaktioner med andre lægemidler.
Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med Azyter.

 

Pris

Priser per pakning.

Azyter azithromycindihydrat 6 enkeltdoser  97,65 kr.
1 dråbe i det afficerede øje 2 gange i døgnet i 3 dage
Ciloxan ciprofloxacin øjendråber 5 ml 67,65 kr.
1 dråbe i det afficerede øje hver 2. time de første 2 dage. Derefter 1 dråbe hver 4. time.
Exocin ofloxacin øjendråber 5 ml 56,05 kr.
1 dråbe i det afficerede øje 4 gange dgl.
Fucithalmic fucidin  øjendråber 5 g 47,10 kr.
1 dråbe i det afficerede øje 2 gange i døgnet
Kloramfenikol   øjendråber 5 ml 111,15 kr.
1 dråbe i det afficerede øje 6 gange dgl.
Oftaquix levofloxacin øjendråber 5 ml  83,20 kr.
1 dråbe i det afficerede øje hver 2. time de første 2 dage. Derefter 1 dråbe 4 gange dgl.
Tobrex Depot tobramycin øjendråber 5 ml 69,75 kr.
1 dråbe i det afficerede øje 2 gange dgl.
Vigamox moxifloxacin øjendråber 5 ml 94,05 kr.
1 dråbe i det afficerede øje 3 gange dgl.


Der er ikke tilskud til Azyter.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 


Institut for Rationel Farmakoterapi, februar 2012.


Du kan læse vores engelske resumé af anmeldelsen her

Litteratur

  1. Bremond-Gignac D, Mariani-Kurkdjian P, Beresniak A et al. Efficacy and safety of azithromycin 1.5 % eye drops for purulent bacterial conjunctivitis in pediatric patients. Pediatr Infect Dis J. 2010;29:222-6.
  2. Cochereau I, Meddeb-Ouertani A, Khairallah M et al. 3-day treatment with azithromycin 1.5 % eye drops versus 7-day treatment with tobramycin 0.3 % for purulent bacterial conjunctivitis: multicentre, randomised and controlled trial in adults and children. Br J Ophthalmol. 2007;91:465-9.


 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top