Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Apo-go Pen (apomorfinhydroklorid)

Print

Apo-go Pen (apomorfinhydroklorid)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Apo-go Pen (apomorfinhydroklorid) er subkutan tillægsbehandling til patienter med off-perioder i forbindelse med sene stadier i Parkinsons sygdom, som vedbliver på trods af optimeret medikamentel behandling.

 

I et mindre placebokontrolleret studie fik alle patienter i den aktive gruppe stort set normaliseret deres off-tilstand (NNT=1,38). I ukontrollerede studier er der set ca. 50 % reduktion i den daglige off-tid. Generelt ser det ud til, at der med Apo-go Pen er en større reduktion i den daglige off-tid i forhold til de nuværende præparater, men der er dog mangel på direkte sammenlignende studier, hvorfor det ikke er muligt at drage en endelig konklusion.

 

De meget almindelige bivirkninger er ortostatisk hypotension, kvalme/opkast, rhinorré /lacrimation og indurationer på injektionsstedet. Almindelige bivirkninger er gaben, sedation, forbigående mild konfusion, visuelle hallucinationer og brystsmerter. Samtidig behandling med domperidon er anbefalet ved behandlingsstart.

 

Den daglige dosis er typisk fra 3 til 30 mg, hvilket svarer til en daglig pris på 36,37 - 363,71 kr. Dette er dyrere end de eksisterende behandlingsmuligheder til off-perioder. Apo-go Pen bør derfor, indtil der foreligger data fra direkte sammenlignende studier, forbeholdes de, der ikke har haft effekt af andre præparater.

 

Apo-go Pen blev markedsført d. 5. marts 2007. Apo-go Pen er ikke tilskudsberettiget, men der kan søges enkelttilskud.

 

Baggrund

Parkinsons sygdom (PD) er en kronisk neurodegenerativ sygdom, der er karakteriseret ved tab af dopaminproducerende celler i substantia nigra. Symptomerne viser sig bla. som tiltagende ændring af kroppens bevægelser i form af hypokinesi, muskelrigiditet, dyskinesi, hvilerysten og efterhånden usikker balance. Initialbehandling består oftest af dopaminagonister eller dopaminsubstitution med levodopa i kombination med en dekarboxylasehæmmer. Senbehandlingskomplikationer som on-off-fænomener vil optræde efter 4 - 10 års behandling med stigende hyppighed og sværhedsgrad. Ved on-off fænomener oplever patienten i nogen tid symptomer som tremor, bradykinesi, dystoni og rigiditet (off-periode) og er symptomfri (on-periode) i resten af tiden. I starten vil forværring af symptomerne typisk ses umiddelbart før næste dosis af lovadopa skal gives (slut-på-dosis-forværring), men siden kan off-perioderne komme på mere uventede tidspunkter. Off-perioder kan vare fra minutter til timer. 

 

Evidensen for effekt ved behandling af off-perioder har i studier vist at være størst for rasagilin (0,5 - 1,0 g x1) og entakapon (200 mg med hver levadopadosis, dog maks. 8 gange dagligt). Her er den placebokorrigerede reduktion i daglig off-tid 8–14 % (0,5 - 0,9 timer) for rasagilin og 14 % (0,8 timer) for entakapon.

 

Apo-go Pen er en engangspen og indeholder hydrokloridsaltet til apomorfin (APM), som er en D1- og D2-receptor agonist. APM absorberes hurtigt fra subkutant væv, og den kortvarige kliniske virkning (ca. 1 time) ses inden for 4 - 12 minutter.  T1/2 er 33 minutter. Apo-go Pen er beregnet til subkutan intermitterende bolus-injektion. 0,1 mL opløsning indeholder 1 mg APM. Den er godkendt til behandling af invaliderende, motoriske fluktuationer (on-off fænomen) hos patienter med PD, som vedbliver på trods af individuel titreret behandling med levodopa (med en perifer decarboxylasehæmmer) og/eller andre dopaminagonister. Den optimale dosis er individuel og bestemmes ved en optitrering. APM er også markedsført som kontinuerlig infusion til sværere komplikationer i sygdomsforløbet. Denne anmeldelse omhandler dog kun Apo-go Pen til intermitterende brug.

 

Effekt

Der er kun få randomiserede kontrollerede studier. I det følgende omtales kun de studier, som har flere end 10 patienter og varer i mere end 1 måned. For studierne gælder generelt, at den optimale dosis af APM er blevet bestemt ved en indledende fase. Og effektmålet er sædvanligvis forskellen i off-tiden før og efter behandling med APM.

 

I et dobbeltblindet placebokontrolleret 30-dages studie blev 20 patienter randomiseret til behandling med subkutan APM ved off-symptomer og 9 patienter til placebo. Det primære effektmål var andelen af off-perioder, der blev normaliseret ved behandling med APM i forhold til før behandling. Den placebokorrigerede reduktion i andelen af off-perioderne var 72 % (95 % versus 23 %, P=0,0005) (NNT=1,38) efter 1 måned. I forhold til før studiet, hvor den daglige off-tid var 5,8 timer i begge grupper, så man i den aktive gruppe en daglig reduktion i off-tid på 2 timer, mens der ikke var nogen reduktion i placebogruppen (P=0,02). Der var ingen reduktion i den daglige dosis af levodopa. Den gennemsnitlige dosis af APM var 5,4 mg, og der blev i gennemsnit doseret 2,5 gange dagligt.

 

I ukontrollerede studier (N=150) af 2 - 27 måneders varighed ses ved en dosis på 1,9 - 5 mg APM 2 - 7 gange dagligt 41 - 58 % reduktion i den daglige off-tid (fra 6,2 - 7,4 timer til 2,9 - 4,2 timer).

 

Et meget lille studie sammenligner effekten af subkutan APM (N=4), lisurid (N=9) og placebo (N=12) hos patienter med fremskredet PD. Alle patienter var i behandling med levodopa. APM-gruppen havde i højere grad effekt af behandlingen end lisurid gruppen (91 % versus 46 %). Lisurid er ikke markedsført i Danmark.

 

Det ser ud til, at der med APM er en større reduktion i den daglige off-tid i forhold til de nuværende præparater. Det er dog ikke muligt at drage en endelig konklusion om, hvilket præparat, der er det bedste, idet der ikke er direkte sammenlignende studier.

 

Bivirkninger

Som for levodopa gælder det, at de fleste bivirkninger for APM er relateret til dopaminerg stimulation. De meget almindelige bivirkninger er ortostatisk hypotension (19 %), kvalme/opkast (17 %), rhinorré/lacrimation (17 %) og indurationer på injektionsstedet (11 %). Kvalme, opkast og hypotension kan dog undgås ved domperidon. For nogen er det efter


3 - 6 uger muligt helt at undvære domperidon. Almindelige bivirkninger er gaben (8 %), sedation (6 %), hvorfor forsigtighed ved bla. betjening af køretøjer er påkrævet for de patienter, der oplever dette. Desuden ses visuelle hallucinationer (2 %) og brystsmerter (2 %).

 

Interaktioner

Det er ikke undersøgt, hvorledes APM påvirker plasmakoncentrationen af andre lægemidler.

 

Pris

Den daglige dosis APM er individuel men er typisk fra 3 til 30 mg, hvilket svarer til en daglig pris på 36,37 - 363,71 kr (pr. 26.02.07). Prisen for rasagilin (0,5 - 1,0 x1) er 20,48 – 40,96 kr og den daglige pris for entakapon (100 mg x 3-8) er 28,77 - 76,72 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

1. Assessment report for Apo-go Pen.
2. www.produktresume.dk
3. Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO study. Arch Neurol 2005;62:241–48.
4. Rascol O, Brooks DJ, Melamed E, et al. Rasagiline as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson’s disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily, study): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet 2005;365:947–54.
5. Parkinson Study Group. Entacapone improves motor fluctuations in levodopa-treated Parkinson’s disease patients. Ann Neurol 1997;42:747–55.
6. Pahwa R, Factor SA, Lyons et al. Practice Parameter: treatment of Parkinson disease with motor fluctuations and dyskinesia (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006;66:983-95.
7. Dewey RB Jr, Hutton JT, LeWitt PA et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of subcutaneously injected apomorphine for parkinsonian off-state events. Arch Neurol 2001;58:1385-92.
8. Frankel JP, Lees AJ, Kempster PA et al. Subcutaneous apomorphine in the treatment of Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990;53:96-101.
9. Esteban Munoz J, Marti MJ, Marin C et.al. Long-term treatment with intermitent intranasal or subcutaneous apormorphine in patients with levodopa-related motor fluctuations.
Clin Neuropharmacol. 1997;20:245-52.
10. Pietz K, Hagell P, Odin P. Subcutaneous apomorphine in late stage Parkinson’s disease: a long-term follow-up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;65:709-16.
11. Hughes AJ, Bishop S, Kleedorfer B et al.Subcutaneous apomorphine in Parkinson's disease: response to chronic administration for up to five years. Mov Disord 1993;8:165-70.
12. Poewe W, Kleedorfer B, Gerstenbrand F. Subcutaneous apomorphine in Parkinson's disease. Lancet 1988;1:943.
13. Ostergaard L, Werdelin L, Odin P et al. Pen injected apomorphine against off phenomena in late Parkinson's disease: a double blind, placebo controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1995;58:681-7.
14. Deleu D, Hanssens Y, Northway MG. Subcutaneous apomorphine : an evidence-based review of its use in Parkinson's disease. Drugs Aging 2004;21:687-709.
15. www.medicinpriser.dk


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top