Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Altargo (retapamulin)

Print

Altargo (retapamulin)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Altargo er et nyt lægemiddel (salve 1%), der er godkendt til max 5 dages behandling af overfladiske hudinfektioner (impetigo, småinficerede rifter, hudafskrabninger og sekundære infektioner i sår, der er blevet syet) hos individer ældre end 9 måneder. Det maksimale behandlingsareal er 100cm2 og/eller 2% af kropsoverfladearealet.

 

Altargo har ikke relevant effekt ved behandling af infektioner, der skyldes methicillin-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA). Der er heller ikke dokumenteret relevant effekt ved behandling af kutane abscesser eller sekundært inficeret dermatitis.

 

IRF mener at, Altargo øger valgmulighederne ved behandlingskrævende impetigo og småinficerede rifter, hudafskrabninger og sekundære infektioner, i sår der er blevet syet. Effekt og bivirkningsmønstret på Altargo er sammenligneligt med Fucidin. Prisen på Altargo (135,- for 5 g salve) er højere end prisen på Fucidin (54,- for 15 g salve), men det kan muligvis være en fordel, at Altargo regimet er 2 gange dagligt i 5 dage i modsætning til 3 gange dagligt i 7 dage, som er regimet for Fucidin. Áltargo er lige som fucidin ikke indicideret ved MRSA-infektion.

 

Altargo blev markedsført d.22/10 -2007

 

Baggrund  

Impetigo er en smitsom bakterielt betinget hudsygdom, som hyppigt ses hos børn og som ofte skyldes Stafylococcus Aureus eller Streptococcus Pyogenes. En væsentlig del af sygdomstilfældene går over af sig selv (i placebogrupper helbredes 13-52%), men det kan alligevel være nødvendigt at behandle for at reducere smitte. Her benyttes primært fucidin som lokalbehandling.

 

Altargo er et nyt semisyntetisk antibiotikum af fra gruppen af pleuromutiliner. Lægemidlet interagerer med et specifikt område på det bakterielle ribosom. Herved hæmmes processer, som er nødvendige for bakteriernes proteinsyntese.  

Effekt  

Effektstudierne er baseret på 1908 forsøgspersoner i Altargo-behandling og 886 i kontrolgrupper.

 

Impetigo blev evalueret både med placebokontrol og fucidinkontrol (2%). I det randomiserede, placebokontrollerede studie var der efter 5 dages behandling x 2 dagligt 119 ud af 139 (85.6%) i aktiv behandling med klinisk respons og 37 ud af 71 (52.1%) i placebobehandling med klinisk respons. Forskellen på 33.5% statistisk signifikant i en ensidig test. I det randomiserede, observer-blindede, fucidinkontrollerede studie var der efter 5 dages Altargo behandling x 2 dagligt 314 ud af 317 (99.1%) med klinisk respons, hvilket skal sammenlignes med 141/150 (94.0%) med klinisk respons på fucidinbehandling, som blev givet x 3 dagligt i 7 dage. Statistisk evaluering viser, at effekten af Altargo ikke er væsentligt ringere end effekten af Fucidin. Altargo er ikke sammenlignet med Bactroban.

 

Småinficerede rifter, hudafskrabninger og sekundære infektioner i sår, der er blevet syet, blev studeret under ét, hvor Altargo i 5 dage i et randomiseret, dobbelt-dummy design blev sammenlignet med 10 dages behandling med Keflex (cefalexin) 500 mg x 2 dagligt. Her udviste 525 ud af 592 (88.7%) Altargo-behandlede klinisk respons, hvilket skal sammenlignes med 239 ud af 260 (91.9%) Keflexbehandlede. Statistisk evaluering viser, at effekten af Altargo ikke er væsentligt ringere end effekten af Keflex. I en subgruppe af patienter med absces, var Altargo mindre effektiv end Keflex.

 

I et andet studie af småinficerede rifter, hudafskrabninger og sekundære infektioner i sår, der er blevet syet, viste 488 ud af 540 (90.4%) Altargobehandlede klinisk respons i sammenligning med 229 ud af 249 (92%) Keflexbehandlede. Også i dette studie var Altargo ikke væsentligt ringere end Keflex fraset subgruppen af patienter med absces, hvor Altargo var mindre effektiv.

 

Altargo er således ikke indiceret ved absces. Studier af sekundært inficeret dermatitis kunne ikke afvise, at 5 dages behandling med Altargo var ringere end Keflex, hvor Altargo heller ikke er indiceret ved denne tilstand. Endelig viser poolede data fra alle studier, at Altargo var mindre effektiv ved infektioner med MRSA. Derfor er Altargo heller ikke indiceret til behandling af MRSA.

 

Desværre er Altargo ikke sammenlignet med andre systemiske antibiotika end Keflex, da man i Danmark snarere ville anvende beta-lactamase resistente penicilliner til denne indikation.  

Bivirkninger  

2150 forsøgspersoner har været eksponeret for Altargo 1%. Den hyppigste bivirkning er reaktioner på applikationsstedet, som er rapporteret hos 3% af de eksponerede patienter.

 

Vedr. resistensudvikling er det nævnt, at Altargo – i lighed med andre antibakterielle produkter – ved længere tids anvendelse kan resultere i vækst af ikke-følsomme mikroorganismer, inklusive svampe. In vitro data viser, at Altargo kan fører til mindre krydsresistens. Desværre foreligger der ikke kliniske data til belysning af dette  

Interaktioner  

Absorptionen af Altargo er ganske lav, og der er ikke påvist relevante interaktioner.  

Pris  

Altargo koster 135,- for 5 g 1% salve

 

Fucidin koster 54,- for 15 g 2% salve  

 

Hverken Altargo eller Fucidin salve har tilskud.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top