Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Aclasta (zoledronsyre)

Print

Aclasta (zoledronsyre)


Denne side opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Aclasta (zoledronsyre) er et lægemiddel til behandling af postmenopausal osteoporose. Regimet er en årlig intravenøs infusion givet over mindst 15 minutter af 100 ml infusionsvæske, som indeholder 5 mg zoledronsyre. Aclasta, som er dokumenteret under samtidig behandling med kalk og vitamin D, reducerer risikoen for en røntgenologisk vertebral fraktur med 70%, for non vertebrale frakturer med 25% og for et hoftebrud med 41%. Alle risikoreduktioner er signifikante i forhold til placebo. I absolutte tal er det 7.6 %, 2.7%  og 0.9%. Aclasta forårsager hos ca. 7% ved første infusion ”flu-like syndrome” og forbigående hypocalcæmi, som også kendes fra andre intravenøse bisfosfonater. I et studie med ca. 7.700 kvinder med PMO fandt man endvidere en øget forekomst af atrieflimren hos Aclasta-behandlede. Mekanismen bag den øgede forekomst af atrieflimren er ukendt. Aclasta metaboliseres ikke og udskilles uændret gennem nyrerne.

 

Effekt og dokumentation er sammenlignelig med bisfosfonaterne alendronat og risedronat. Aclasta er imidlertid bedre dokumenteret end etidronat og ibandronat til behandling af postmenopausal osteoporose. Pga Aclastas høje pris bør alendronat være førstevalgsbehandling ved postmenopausal osteoporose.

 

Aclasta blev markedsført til behandling af postmenopausal osteoporose i november 2007  

 

Baggrund

Bisfosfonat i kombination med kalk og vitamin D er førstevalg til behandling af osteoporose.

 

Der er to problemstillinger forbundet med peroral bisfosfonatbehandling. Den væsentligste er den meget lave absorption, som reduceres til stort set ingenting ved samtidig fødeindtagelse. Derfor er det nødvendigt at tage tabletten fastende om morgenen og så vente ½-1 time med morgenmaden. Dette kan være en ulempe for patienterne ligesom det kan misforstås. Det andet problem er dyspeptiske gener, som nogle patienter oplever under peroral bisfosfonatbehandling. Disse problemer ses ikke med intravenøs bisfosfonatbehandling, hvorfor det er interessant at undersøge risk/benefit forholdet ved intravenøse regimer, som allerede findes til behandling af osteoporose (ibandronat 3 mg hver tredje måned) og til behandling af malign hypercalcæmi.

 

Aclasta bruges også til behandling af Paget’s sygdom og i anden dosering til behandling af malign hypercalcæmi og til forebyggelse af tværsnitssyndrom, patologisk fraktur og hypercalcæmi hos patienter med knoglemetastaser under handelsnavnet Zometa.

 

Effekt

Der er to essentielle studier af Aclasta mod osteoporose, som er beskrevet nærmere i studieanmeldelsen ”Horizon: Bisfosfonat-drop een gang årligt ved knogleskørhed”.

 

Det ene studie omfattede 7.765 kvinder med postmenopausal osteoporose med en årlig zoledronsyre infusion eller placebo i 3 år. 3-årsincidensen af røntgenologisk vertebral fraktur var 3,3 % i zoledronsyregruppen og 10,9 % i placebogruppen, svarende til en relativ risikoreduktion på 70 %. Den absolutte risikoreduktion for klinisk (symptomatisk) vertebral fraktur var 2,1 %. Number needed to treat (NNT) var ca. 50. 3-årsincidensen af hoftefraktur var 1,3 % i zoledronsyregruppen og 2,3 % i placebogruppen, svarende til en relativ risikoreduktion på 41 % og en absolut risikoreduktion på 0,9 %. NNT var 107.

 

I det andet studie indgik godt 2.000 patienter, der var opereret for hoftefraktur indenfor de sidste 3 måneder, med en årlig infusion af zoledronsyre eller placebo. Den gennemsnitlige opfølgningstid var 1,9 år, da studiet blev afbrudt. Det primære endepunkt var ny klinisk fraktur, uanset lokalisation, dog eksklusive ansigtsfrakturer, fingerfrakturer og frakturer i knoglevæv med cancermetastaser. Incidensen af ny klinisk fraktur var 8,6 % i zoledronsyregruppen og 13,9 % i placebogruppen, svarende til en relativ risikoreduktion på 35 % og en absolut risikoreduktion på 4,5 %. NNT bliver 22. 9,6 % af patienterne døde i zoledronsyregruppen og 13,3 % af patienterne døde i placebogruppen. Den forskel var statistisk signifikant (p = 0,01). NNT bliver 27 (95 % CI: 15-96).

 

Bivirkninger

I studierne af osteoporose har godt 7.000 patienter fået Aclasta, man langt flere har fået behandlingen (Paget og cancerindikationer). Mht cancerbehandling er der tale om  4 mg zoledronsyre. I de første dage efter infusionen får en del patienter feber og/eller muskelsmerter (”flu-like syndrome”). Disse bivirkninger forekommer dog langt sjældnere ved efterfølgende infusioner. Forekomsten varierer mellem studierne, da nogle patienter fik paracetamolinfusion og andre ikke. Som eksempel blev der i det ene studie rapporteret bivirkninger hos h.h.v. 45%, 17% og 10% på dag 1, 2 og 3 efter infusion i Aclasta gruppen, hvilket skal sammenlignes med bivirkningsfrekvenser på 15%, 10% og 9% på de samme dage i placebogruppen. En sjælden bivirkning var forekomst af hypocalcæmi, som også ses ved andre bisfosfonater. Endelig fandt man en øget forekomst af atrieflimren og øjenbivirkninger under Aclastabehandling.

 

En teoretisk bivirkning ved den langvarige supprimering af osteoklastfunktion er reduceret frakturheling. Dette har man ikke observeret i studierne.

 

Interaktioner

Fødeinteraktion ved peroral bisfosfonatbehandling ses ikke ved Aclasta. Til gengæld må man være opmærksom på nedsat nyrefunktion, som øger ekspositionen for Aclasta. Aclasta bør ikke bruges til patienter med GFR<40 ml/min.

 

Pris

(tabel fra studieanmeldelsen ”HORIZON: Effektivt drop en gang om året mod knogleskørhed”)

 

 

Tabel. Priser for bisfonater, ved billligste pakning og generisk substitution

(Priser ifølge medicin.dk 06/11 2007 )   

Bisfosfonat     Form  Dosering  Pris/år (kr.)

Alendronat

(Alendronat/Fosamax)

Tabl.

 Tabl. 

10 mg daglig

   70 mg ugentlig 

Ca. 1.400,-

Ca. 530,-

Risedronat

(Optinate/Actonel)

Tabl.

Tabl. 

5 mg daglig

  35 mg ugentlig 

Ca. 4.400,-

Ca. 4.000,-

Etidronat

(Didronate/Didronel)  

Tabl. 

200 mg x 2 i 14. d. hver 13. uge.

Ca. 920,-

Ibandronat

(Bonviva)

Tabl.

Inj.

150 mg månedlig

3 mg i.v. hver 3. måned 

Ca. 4.400,-

Ca. 4.600,-

Zoledronat

(Aclasta)

Inf.

5 mg i.v. en gang årligt. 

Ca. 4.480,-

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

Læs mere om Aclasta i produktresumé fra EMEA: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/aclasta/H-595-PI-da.pdf

Referencer

  1. Black DM, Delmas PD, Eastell Ret al.  Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Md 2007;356:1809-22.
  2. Lyles KW, Colon-Emeric CS, Magaziner JS et al.  Zoledronic Acid and Clinical Fractures and Mortality after Hip Fracture. N Engl J Med 2007;357;1799-1809.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top