Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Abstral (fentanyl)

Print

Abstral (fentanyl)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


IRF har tidligere anmeldt præparater med fentanyl til behandling af gennembrudssmerter (Actiq sugetabletter og Instanyl spray) (1,2).
12.07.2010 kommer et nyt fentanyl præparat på markedet, Abstral.
Abstral sublinguale resoribletter findes i styrkerne 100, 200, 300, 400, 600 og 800 mikrogram.
Abstral har ikke generelt tilskud. Der skal søges enkelttilskud eller terminaltilskud.
Abstral er billigere end Actiq og Instanyl i ækvipotente doser, men dyrere end morfin, som skal gives som injektion for at opnå samme hurtige virkning.

 

Baggrund

Cancerpatienter behandles ofte med opioider for smerter. Baggrundssmerter behandles hyppigt med langtidsvirkende opioider i fast dosering. Trods denne behandling oplever nogle patienter intense gennembrudssmerter, som kommer uvarslet og pludseligt og varer omkring ½ time. Disse gennembrudssmerter kan behandles med intravenøst morfin eller med fentanyl som spray eller sugetabletter/resoribletter.
Før behandling med fentanyl skal patientens baggrundssmerter være under kontrol.
Abstral sublinguale resoribletter må ikke synkes. De skal opløses sublingualt.
Den optimale dosis fastlægges ved optitrering (3). Den anbefalede initialdosis er 100 mikrogram som suppleres med endnu en resoriblet, hvis der ikke er opnået analgesi i løbet af 15-30 min. Patienterne bør observeres af sundhedspersonale for at undgå opioidrelaterede bivirkninger.

 

Effekt

I bioækvivalensundersøgelser er Abstral 100 mikrogram funder ækvivalent med Actiq 200 mikrogram. Der er ikke foretaget bioækvivalensundersøgelser med Instanyl. Der kan derfor ikke substitueres direkte fra Actiq eller Instanyl til Abstral.

 

Bivirkninger

Som ved andre opioider er der ved brug af Abstral risiko for respirationsdepression.
De hyppigste bivirkninger er kendte opioid-bivirkninger som hovedpine, træthed, gastrointestinale gener, svimmelhed, mundtørhed, dyspnø og svedtendens.

 

Interaktioner

Som for andre opioider.
Fentanyl metaboliseres via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4). Stoffer, der inducerer CYP3A4, kan reducere effekten af INFS. Det kan være fx karbamazepin, fenytoin og perikum. Samtidig indgift af stoffer, som hæmmer CYP3A4, fx ketokonazol, klaritromycin, diltiazem, varapamil og erytromycin kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af fentanyl.

 

Priser

Præparat

Indhold

Dosis

Ca. pris pr. dosis

Abstral

Fentanyl

100 –    800 mikrogram

   94 kr.

Instanyl spray

Fentanyl

  50 –    200 mikrogram

 117 kr.

Actiq sugetabl.

Fentanyl

200 – 1.600 mikrogram

 117 kr.

Morfin tabletter

Morfin

10 mg

30 mg

1,30 kr.

2,95 kr.

Morfin opløsning

til injektion

Morfin

  2 mg

10 mg

0,27 kr.

1,34 kr.

 

Yderligere oplysninger kan hentes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (3).

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

Referencer

  1. http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/arkiv/actiq_02.htm
  2. http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/instanyl_fentanyl.htm
  3. http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/Get/Document-28175/Abstral%2C+sublinguale+resoribletter+100+mikrog%2C+200+mikrog%2C+300+mikrog%2C+400+mikrog%2C+600+mikrog+og+800+mikrog.doc

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 22. juli 2010.


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top