Du er her: IRF Anmeldelser Præparatændringer før patentudløb Zitromax Uno oral suspension eller azithromycin tabletter?

Print


Zitromax Uno oral suspension eller azitromycin tabletter?

Konklusion

Der er umiddelbart ingen kliniske fordele ved den fra mandag d. 16. juli 2007 markedsførte Zitromax Uno (azitromycin) – en suspension beregnet til én enkeltdosis. I specialtilfælde, hvor azitromycin udskrives til pneumoni eller luftvejssygdomme, bør azitromycin tabletter - pga. den væsentlige prisforskel - udskrives uden angivelse af ”Ej S” på recepten. Hermed undgås unødige udgifter for både patient og samfund.

 

Baggrund

Zitromax Uno (azitromycin) blev markedsført fra mandag d. 16. juli 2007 og er et depotgranulat til oral suspension, der er beregnet til at blive indtaget som én enkeltdosis. Totaldosis er således 2,0 g taget på én gang og ikke 1,5 g, som er totaldosis med de almindelige azitromycin-tabletter, der tages over enten 3 eller 5 dage. Zitromax Uno er indiceret til behandling af milde til moderate luftvejsinfektioner forårsaget af bakterier, der er følsomme over for azitromycin:

  • Akut bakteriel exacerbation af kronisk bronkitis
  • Pneumoni erhvervet uden for hospitalsregi
  • Pharyngitis og/eller tonsilitis forårsaget af Streptococcus pyogenes

Som det ses, er Zitromax Uno ikke indiceret til behandling af Clamydia, hvilket nok skyldes, at den anbefalede dosis her er mindre (1,0 g som enkeltdosis). Zitromax Uno bør endvidere heller ikke anvendes til børn under 12 år.

 

Markedsføringen af Zitromax Uno sker formentligt i forlængelse af patentudløbet for de almindelige Zitromax tabletter. De første generika kom på markedet i maj 2004.

 

Hvad får vi for pengene?

I et mindre farmakokinetisk forsøg foretaget på raske forsøgspersoner, der får Zitromax Uno (2,0 g) eller Zitromax tabletter (1,5 g) givet over enten 3 eller 5 dage, er den optagne mængde i de første 24 timer større hos personerne, der får Zitromax Uno. Den totale optagne mængde er dog sammenlignelig i de tre grupper

 

I et upubliceret randomiseret, dobbeltblindet non-inferiority fase III studie foretaget på patienter med pharyngitis eller tonsilitis forårsaget af Gruppe A hæmolytiske Streptokokker, er andelen af patienter med bakteriologisk respons efter 24-28 dage sammenlignelig mellem gruppen, der får Zitromax Uno og gruppen, der får Zitromax tabletter over 3 dage. Det kan derfor konkluderes, at Zitromax Uno ikke er væsentlig ringere end Zitromax tabletter.

 

I Den Nationale Rekommandationsliste rekommanderes azitromycin ikke til almindelig pneumoni eller luftvejsinfektioner. Dette fordi azitromycin opkoncentreres intracellulært, mens den sygdomsfremkaldende organisme primært befinder sig ekstracellulært. I tilfælde af penicillin-allergi bør patienten behandles med et ekstracellulært deponeret makrolid (roxithromycin eller clarithromycin).

 

Billigste behandling ved at undlade "Ej S"

Den laveste pris for azitromycin i form af Zitromax Uno, Zitromax tabletter og generika til sidstnævnte fremgår af Tabel 1 (priser pr. 16. juli 2007). Zitromax Uno er altså billigere end Zitromax oral suspension, på niveau med Zitromax tabletter og væsentlig dyrere end generika for tabletterne.


Tabel 1: Priser for azitromycin pr. 16. juli 2007.

Præparat Styrke /antal  Pris pr. kur (kr)
Zitromax Uno   2,0 g / 1 stk  224,85
Zitromax oral suspension  40 mg/ml  337,8*
Zitromax tabletter   0,5 g / 3 stk  223,40
Azithromycin 1A Farma tabletter (3 dage) 0,5 g / 3 stk  39,80
Azithromycin 1A Farma tabletter (5 dage) 0,25 g / 6 stk 143,15
* Prisen er beregnet for voksne og ud fra 2 flasker a 22,5 ml

 

Zitromax Uno kan ikke substitueres til almindelige azitromycin tabletter - heller ikke ved manglende angivelse af ”Ej S” på recepten. IRF anbefaler, jf. Den Nationale Rekommandationsliste, roxithromycin eller clarithromycin til behandling af almindelig pneumoni eller andre luftvejsinfektioner hos penicillin-allergikere. I specialtilfælde, hvor behandling med azitromycin alligevel vælges, er det vigtigt, at azitromycin tabletter udskrives i en given styrke uden angivelse af ”Ej S” på recepten. Herved gives den billigste behandling, og unødige omkostninger for både patienten og samfundet undgås.

 

Aktuelle priser og præparater kan følges på www.medicinpriser.dk

 

Referencer


1. Assessment rapport for Zitromax Uno
2. Produktresume for Zitromax Uno
3. Den Nationale Rekommandationsliste
4. www.medicinpriser.dk


 

Siden sidst opdateret: 26. juli 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top