Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Risiko for bivirkninger ved antipsykotika

Print

Risiko for bivirkninger ved behandling af ældre demente med antipsykotika

Kliniske forsøg har vist, at der er en øget risiko for apopleksi (blodprop i hjernen eller hjerneblødning) og dødsfald blandt demente patienter over 65 år, der behandles med stoffet olanzapin. Det fremgår af en meddelelse fra EMEA (EU's Lægemiddelagentur), som blev offentliggjort 9. marts 2004.

 

Olanzapin findes i lægemidlerne Zyprexa® og Zyprexa Velotab®, der er godkendt til behandling af skizofreni. Zyprexa® og Zyprexa Velotab® er derimod ikke godkendt til behandling af demensrelaterede psykoser og simple adfærdsforstyrrelser hos ældre, og lægemidlerne bør ifølge EMEA ikke anvendes til disse patienter.

 

Læger, der ordinerer Zyprexa® og Zyprexa Velotab® som led i demensbehandling af ældre, bør på denne baggrund revurdere behandlingen.

 

EMEA gør opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at de risici, der er konstateret ved brug af olanzapin, også kan forekomme ved behandling af ældre demente med andre antipsykotika.

 

I Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med bl.a. antipsykotika anføres i afsnittet om demens:

"Antipsykotika bør kun i velindicerede særtilfælde anvendes i demensbehandlingen. Behandling ud over en uge bør enten forestås af eller foregå i samarbejde med speciallæge i psykiatri. Antipsykotisk medikamentel behandling medfører stor risiko for forværring af de kognitive forstyrrelser samt hæmning af patientens funktionsformåen".

 

Produktresumeerne for Zyprexa® og Zyprexa Velotab® er blevet ændret som følge af de nye oplysninger. Da Zyprexa® og Zyprexa Velotab® er godkendt af Europakommissionen, ligger de nye produktresuméer på EMEA's netsted.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 22. marts 2004


 

Siden sidst opdateret: 17. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top