Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Ringe klinisk betydning af interaktion mellem PPI og clopidogrel

Print

Ringe klinisk betydning af interaktion mellem PPI og clopidogrel


Nyt randomiseret studie finder, at effekten af clopidogrel ikke forringes ved kombination med PPI.

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) har tidligere rejst mistanke om en mulig interaktion mellem clopidogrel og protonpumpehæmmere (PPI), hvorfor man i produktresuméet for clopidogrel nu fraråder samtidig behandling med PPI.  
 
Mistanken var alene baseret på epidemiologiske studier. Nu viser en posthoc analyse (1) af to randomiserede studier, at interaktionen formodentlig ikke har nogen klinisk betydning. 
 
IRF mener derfor fortsat:

  • at patienter med høj risiko for ulcussygdom og enten akut koronarsyndrom, ustabil angina pectoris eller efter PCI, bør behandles med acetylsalicylsyre og clopidogrel tillagt PPI.

IRF har tidligere skrevet, at risikoen for en alvorlig gastrointestinal komplikation hos patienter i høj GI-risiko trods alt overstiger en evt. øget risiko for AMI pga. en potentiel interaktion med PPI (2). Dette bekræftes af den nye posthoc-analyse af to randomiserede studier. Det første studie viste, at PPI initialt mindsker clopidogrels hæmning af trombocytaggregationen. Det andet studie omfattende 13.608 patienter (både clopidogrel og prasugrel), hvor ca. 30% fik et PPI. Her finder man ingen forskel i det primære endpoint (kardiovaskulær død, AMI eller apopleksi) mellem de som fik clopidogrel alene (12,2%) og de som fik clopidogrel + PPI (11,8%).


På baggrund af epidemiologiske og eksperimentielle studier syntes pantoprazol at have en lavere risiko for interaktion med clopidogrel end de øvrige PPI. I den nye posthoc-analyse fandtes imidlertid ingen forskel mellem pantoprazol (1.844 pt), omeprazol (1.675 pt), esomeprazol (613 pt) eller lansoprazol (441 pt), hvorfor der ikke er grundlag for at anbefale pantoprazol fremfor andre PPI.


Den nye analyse ændrer i øvrigt ikke ved IRF´s tidligere anbefalinger:

  • at acetylsalicylsyre+ PPI og ikke clopidogrel (hverken alene eller i kombination med PPI) er førstevalg ved iskæmisk hjertesygdom og høj GI-risiko. 
  • at tillæg af PPI kun bør iværksættes på klar indikation (tidligere ulcus, svær systemsygdom, prednisolon, AK-behandling og evt. høj alder) og ikke rutinemæssigt "for en sikkerheds skyld" 
  • Clopidogrel seponeres efter 12 måneder

 Referencer

  1. O´Donoghue ML, Braunwald E, Antman E et al. Pharmacodynamic effect and clinical efficacy of clopidogrel and prasugrel with or without a proton-pump inhibitot: an analysis of two randomised trials. Lancet 2009; online publication 1. September.
  2. PPI kan nedsætte effekten af clopidogrel. Irf.dk 16. juni 2009. http://irf.dk/dk/aendrede_retningslinjer/clopidogrel_og_ppi.htm

Institut for Rationel Farmakoterapi 4. september 2009. 

Siden sidst opdateret: 4. september 2009 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top