Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Piroxicam - kun til særlige tilfælde

Print

Piroxicam – kun til brug i særlige tilfælde

 

Piroxicam (Felden® og Pirom®), et non-selektivt NSAID, har indikationerne reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser, svær dysmenoré, akut anfald af arthritis urica og postoperative smerter i lighed med øvrige NSAID.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) har den 21. juni udsendt en meddelelse om, at piroxicams effekt generelt stadig opvejer ulemperne/risiciene, men under forudsætning af en stramning af indikationerne (1).

EMEA har i 2005-06 gennemgået sikkerhedsdata vedrørende NSAID på mave-tarmkanal og hud samt på deres kardiovaskulære sikkerhed. EMEA har fundet, at piroxicam tilsyneladende medførte en højere grad af gastrointestinale og dermatologiske bivirkninger end de øvrige non-selektive NSAID. EMEA’s videnskabelige komite for humane lægemidler (CHMP) har derfor gennemgået alle kilder indeholdende sikkerhedsdata, nye data fra kliniske og epidemiologiske studier og information publiceret i videnskabelige tidsskrifter med henblik på en vurdering af forholdet mellem fordele og ulemper ved anvendelse af piroxicam.

På baggrund af denne gennemgang anbefaler CHMP:

 

 • Undgå anvendelse til kortvarige smertefulde og inflammatoriske tilstande.
 • Indikationen bør kun være til symptomatisk behandling af rheumatoid arthrit, osteoarthrose og ankyloserende spondylitis.
 • Bør ikke anvendes som førstevalg
 • Maksimal dosis bør være 20 mg dagligt
 • Bør kun anvendes af læger med særlig erfaring i behandling af kroniske smerter og inflammatoriske tilstande.

 

Disse anbefalinger er tiltrådt af den danske Lægemiddelstyrelse (2)

 

IRF mener:

 • Piroxicam er fortsat blandt de ikke rekommanderede NSAID i Den Nationale Rekommandationsliste.
 • Almindeligt forekommende bevægeapparatsmerter, idrætsskader og postoperative smerter bør ikke behandles med piroxicam.
 • Tidligere anbefalet dosis på 40 mg til akutte arthritis urica-anfald og akutte muskuloskeletale sygdomme skal - om overhovedet - være højst 20 mg dagligt.
 • Hvis piroxicam skal bruges til én af de kroniske inflammatoriske sygdomme, skal kombination med syrepumpehæmmer overvejes
 • Undgå anvendelse af piroxicam til patienter med tidligere gastrointestinale blødninger, patienter med tidligere lægemiddelinducerede udslæt samt patienter i dels peroral AK-behandling og dels trombocythæmmende behandling.
 • Ved behov for antiinflammatorisk behandling anbefales fortsat ét af de billige blandt de rekommanderede NSAID f.eks. ibuprofen eller diclofenac.

 

Referencer

 

 


 

Siden sidst opdateret: 29. juni 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top