Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Grazax har fået generelt klausuleret tilskud fra den 2. maj 2011

Print

Grazax har fået generelt klausuleret tilskud fra den 2. maj 2011


Patienter med dokumenteret græspollenallergi med allergisk rhino-conjunctivitis uden samtidig græspollenrelateret astma, der:

  • Har klinisk relevante symptomer hos voksne og børn fra 5 år
  • Er diagnosticeret med en positiv hudpriktest og/eller specifik IgE-test over for græspollen
  • Ikke opnår tilstrækkelig sygdomskontrol med optimal symptomatisk behandling med antihistaminer og nasalsteriod
  • Har uacceptable bivirkninger af den symptomatiske behandling
  • Er stærkt motiverede for immunterapi og med forventelig god compliance 
     

For at opnå immuniserende effekt, er det vigtigt, at behandlingen med Grazax pågår kontinuerligt gennem 3 år, og tilskudsklausulen afspejler derfor, at Grazax udelukkende skal ordineres til stærkt motiverede patienter med forventelig god compliance.

 

Det er endvidere vigtigt, at holde sig for øje, at mange patienter med allergisk rhino-conjunctivits også har astma, og derfor heller ikke er tidskudsberettigede.

Derudover bør indikationen for specifik immunterapi med enten Grazax eller subcutan immunterapi stilles af en læge med uddannelse og erfaring i at udrede og behandle allergiske luftvejslidelser.

 

 

Læs mere om afgørelsen vedr. Grazax tilskuddet hos Lægemiddelstyrelsen her

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 03-05-2011


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top