Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Godt nyt til patienter med obstruktive lungelidelser

Print

Godt nyt til patienter med obstruktive lungelidelser


Samme gode behandling med kort- og langtidsvirkende beta-2-agonister og steroider til lavere pris.

IRF mener:

 1. Patienter med astma eller KOL bør som udgangspunkt behandles med det billigste inhalatorsystem, da der ikke er forskel på effekten af samme middel i forskellige devices.
 2. Enkeltstofinhalator bør foretrækkes frem for kombinationsinhalator af prismæssige grunde.
 3. Ved terapisvigt skal inhalationsteknikken kontrolleres, før dosisjustering overvejes.
 4. Ved terapisvigt bør det ligeledes afklares om behandlingen ikke følges på grund af medicinens pris. I så fald udskrives billigste præparat.

Baggrund

I 2011 købte patienter med obstruktive lungelidelser medicin for mere end 1,2 milliarder kroner. Heraf stod inhalerede steroider, korttids- og langtidsvirkende beta-2-agonister for lidt mere end 0,9 milliarder kroner. Højst omsætning var der af kombinationspræparatet Symbicort (formoterol og budesonid) (1).

 

Siden januar 2012 er prisen på Pulmicort og Spirocort Turbohaler (budesonid) steget med op til 30 %.


Mange er ikke opmærksomme på, at Easyhaler kan være et ligeså godt valg af device som Turbuhaler og Diskos, og endda billigere. For eksempel sparer patient og samfund hos en patient med moderat til svær astma optil 1.600 kr. per år ved at skifte fra Spirocort Turbuhaler plus Oxis Turbohaler til Giona Easyhaler plus Formo Easyhaler (se pristabel).

 

Flere regioner har nu sat Easyhaler på Basislisten.

 

Den nationale rekommandationsliste informerer om farmakologiske forhold ved midlerne (2).

 

IRFs månedsblad drøftede i 2010 håndteringen af astma hos voksne (2) og børn (3), i 2008 behandling af KOL (4).

 

Inhalatorer findes i flere modeller. I skrivende stund er der på det danske marked 3 systemer, hvor både inhalationsteroider, korttidsvirkende og langtidsvirkende beta-2-agonister administreres med samme type inhalator.

Forhold af betydning for valg af inhalationssystem

 1. Hvor nem er inhalatoren at bruge?

  Alle inhalatorer kræver grundig instruktion, for at patienten får det fulde udbytte af medicinen. Videoer, der viser korrekt brug, kan findes på nettet (6). Desuden kan patienten få gratis undervisning i og kontrol af inhalationsteknik på apoteket. Ordinerende læge kan anføre ønsket på recepten. Ved manglende effekt og terapisvigt er kontrol af inhalationsteknik bydende nødvendigt. Der er ikke holdepunkter for, at et system er nemmere at bruge end de andre, men patientpræferencerne kan være forskellige, og derfor er det vigtigt at inddrage patienten i valget af inhalator. 2. Hvor højt skal inspiratorisk flow være, for at patienten kan bruge de forskellige inhalatorer?

  De forskellige systemer har næsten ens krav til, hvor stort inspiratorisk flow, der skal præsteres for at sikre korrekt deponering af medicinen. Om patienten kan præstere et tilstrækkeligt flow kan testes med fløjte, som rekvireres hos producenten. Ved manglende eller utilfredsstillende effekt af behandlingen bør det sikres, at patienten er i stand til indånde med tilstrækkelig kraft. Kravet til inhalatorisk flow er ikke afgørende for valg af device.

 3. Krav til opbevaring og holdbarhed 

  Midler indtaget med Easyhaler har den korteste holdbarhed, når devicet er taget i brug. Holdbarheden for formoterol er 4 mdr. og for budesonid og salbutamol 6 mdr.

  Midler, der administreres med Turbuhaler eller Diskos, har en holdbarhed på 2 år, når devicet er taget i brug.

  For både Easyhalers og Turbuhalers vedkommende er forudsætningen for holdbarheden, at der bruges beskyttelsesbeholder og/eller –hætte.

  Vælges Easyhaler med salbutamol, skal patienten informeres om at udskifte inhalatoren efter 6 måneder - også selvom den ikke er opbrugt. Udgiften til eventuelt ubrugt salbutamol er lille i forhold til det, patienten sparer på inhalationssteroid og evt. langtidsvirkende beta-2-agonist.

 4. Specielt for børn 

  Alle tre inhalationssystemer kan anvendes af børn fra 4-6 års-alderen, og der er ikke fordele ved et system frem for et andet. Inhalationsmetoden må tilpasses barnets alder og udvikling. Hos småbørn anvendes primært spray og spacer med ansigtsmaske. Masken kan fjernes, når barnet kan bide om mundstykket og samtidig holde læberne tæt lukkede om spacerens mundstykke. Fra 4-6-års alderen kan de fleste børn bruge en pulverinhalator eller åndedrætsaktiverede inhalationsaerosol (3).

 5. Enkeltstof inhalator versus kombinationsinhalator 

  Inhalationssystemer med enkeltstoffer er væsentlig billigere end kombinationssystemer. En patient med astma vil ved skift fra for eksempel salmeterol 50 mikrogram/fluticason 250 mikrogram (Seretide Diskos) 2 gange dagligt til formoterol 12 mikrogram (Formo Easyhaler) plus -budesonid 400 mikrogram (Giona Easyhaler) doseret 2 gange dagligt spares op til ca. 1100 kr. årligt.
  Skift fra ét system til et andet kræver grundig instruktion.

  Om effekten af langtidsvirkende beta-2 agonist og inhaleret steroid i hvert sit device er bedre end de to midler i samme device er ikke dokumenteret.

  Ulemperne ved at have 2 inhalatorer i forhold til én er heller ikke undersøgt.

 6. Pris 

  Med de aktuelle priser vil der både for patienter og samfund være et betragteligt beløb at spare ved at bruge billigste inhalationssystem. Besparelsen kan være op til 3.000 kr. årligt.

   Lægemiddel  Pris (kr.)  Pris per dosis
   Kortidsvirkende bronkodilatator
   Buventol Easyhaler 100 mkg 200 doser  78,55  0,39
   Buventol Easyhaler 200 mkg 200 doser   142,85  0,71
   Bricanyl Turbuhaler 0,25mg 200 doser  148,30  0,74
   Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg 100 doser  96,15  0,96
   Ventoline Diskos 0,2 mg 60 doser  94,15  1,57
   Langtidsvirkende bronkodilatator
   Formo Easyhaler 12 mkg 120 doser  359,25  2,99
   Oxis Turbuhaler 9 mkg 180 doser  883,00  4,91
   Serevent Diskos 50 mkg 60 doser  290,05  4,83
   Steroid
   Giona Easyhaler 200 mkg 200 doser  298,20  1,49
   Giona Easyhaler 400 mkg 200 doser  523,95  2,62
   Pulmicort Turbuhaler 200 mkg 200 doser  428,75  2,14
   Pulmicort Turbuhaler 400 mkg 200 doser  747,00  3,74
   Flixotide Diskos 250 mkg 60 doser  215,75  3,60
   Flixotide Diskos 500 mkg 60 doser  333,55  5,56
   Kombinationspræparater (bronkodilatator + steroid)
   Symbicort Turbuhaler 4,5/160 60 doser  290,00  4,83
   Symbicort Forte Turbohaler 9/320 180 doser  1645,00  9,14
   Seretide Diskos 50/250 60 doser  433,00  7,22
   Seretide Diskos50/500 60 doser  533,50  8,89


  PS. Astmatikere, der behandles med kombinationen Buventol og Giona Easyhaler, vil i forhold til behandling med Bricanyl og Pulmicort spare et betragteligt beløb, selvom de eventuelt er nødt til at kassere ubrugte doser af Buventol Easyhaler på grund af overskredet udløbsdato. Tilsvarende besparelser vil der være at bruge Buventol og Giona Easyhaler i forhold til brug af Symbicort Turbuhaler eller Seretide Diskos.

  Priser per 26. oktober 2012.

 

Materiale udarbejdet af Medicinfunktionen, Region H til brug i almen praksis

Se http://www.basislisten.dk/Hovedstaden/ rekommandationer for astma og KOL eller direkte via https://www.sundhed.dk/content/cms/15/15615_astma-kol.pdf

 

 

Kontakt på IRF: Jens Berner, jep@dkma.dk 

 

Referencer:

 1. http://www.medstat.dk/da/viewDataTables/medicineAndMedicalGroups.
 2. http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/aandedraetsorganer/atc-kode_r03_midler_mod_obstruktive_lungesygdomme.htm
 3. http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2010/astma.htm
 4. http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2010/astma_hos_boern.htm
 5. http://www.irf.dk/dk/publikationer/vejledninger/kol_rev.htm
 6. http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/318100#MASTER 

 


 

Siden sidst opdateret: 26. oktober 2012 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top