Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Glukosamin og forhøjet kolesterol

Print

Glukosamin og forhøjet kolesterolKonklusion

Der er i den seneste tid rejst mistanke om en sammenhæng mellem behandling med gigtpræparatet glukosamin og hyperkolesterolæmi. Ifølge de seneste rapporter og indberetninger fra Lægemiddelstyrelsen er der tale om mindst 9 tilfælde i Danmark og Sverige, heraf 6 ved indberetninger og 3 fra litteraturen (ref. 2). Der er konstateret en stigning i patienternes total- og LDL-kolesterol-værdier efter behandling med glukosamin fra 4 uger til 12 måneder. Stigningen synes i visse tilfælde at falde igen efter seponering af glukosamin.

 

Fra de kliniske randomiserede undersøgelser og metaanalyser med glukosamin, er der ikke foretaget en systematisk gennemgang af laboratorieværdier for kolesterol. Det er derfor endnu uafklaret, om de fundne kasuistiske meddelelser over stigninger i kolesterolværdierne har en direkte sammenhæng med glukosamin-behandling. Omvendt kan det ikke afvises, og indtil der foreligger mere systematiske undersøgelser af påvirkningen på kolesterolværdierne, anbefales det at tage risikoen for en stigning af kolesterolværdierne under glukosamin-behandling med ind i den almindelige risikovurdering af patienten. Herunder at være opmærksom på eventuelle stigninger i kolesterolet, der ikke kan forklares ved andet, end at patienten har påbegyndt glukosaminbehandling.

 

På baggrund af dette kan det anbefales, at personer, der er i behandling med - eller ønsker at påbegynde behandling med - glukosamin, i samråd med lægen bør overveje at få målt deres kolesterol hvis:

  • De samtidig har andre risikofaktorer* for iskæmisk hjertesygdom, og som ikke er i medicinsk behandling for dette. Beslutning om måling bør foretages ud fra en individuel risikovurdering.
  • De i øvrigt er utrygge eller har oplevet andre generende bivirkninger under behandling med glukosamin.

Patienter, herunder diabetikere, der er i behandling med glukosamin, og som samtidig får medicin mod forhøjet kolesterol eller forebyggende mod akut myocardieinfarkt, bør ved lejlighed være opmærksomme på, om dosis af den kolesterolsænkende medicin skal justeres.

 

*De kendte risikofaktorer for udvikling af iskæmisk hjertesygdom er:

Mandligt køn, familiær disposition for iskæmisk hjertesygdom, hypertension, adipositas (BMI>25) og tobaksrygning.


I tilfælde af forhøjet kolesterol

Skulle måling af kolesterolet eventuelt falde ud til fordel for "lipidsænkende behandling", må der indtil videre vælges at seponere glukosamin og benytte anden smertelindrende behandling samt følge gældende retningslinier for lipidsænkende behandling. Er det ikke muligt at seponere glukosamin kan man overveje at indlede behandling med lipidnedsættende medicin.


Baggrund

På baggrund af kasuistikker bragt i Ugeskrift for Læger opfordrede Lægemiddelstyrelsen i oktober 2004 patienter og læger til at indberette eventuelle bivirkninger ved glukosamin til Lægemiddelstyrelsen. Samtidig bad man de firmaer, der producerer glukosamin, om at indsende oversigter over rapporterede bivirkninger til glukosamin, med særligt fokus på ændringer i kolesteroltal og forekomst af hjerte-kar-lidelser. De videre undersøgelser viser, at der ikke er mistanke om, at glukosamin i sig selv kan forårsage kardiovaskulær sygdom.

 

På den baggrund vurderer Lægemiddelstyrelsen, at patienter kan fortsætte behandling med glukosamin, idet bivirkningerne ikke er af så alvorlig karaktér, at man vil tilføje trække medicinen tilbage. Man har i stedet opfordret producenter af glukosamin til at lave flere undersøgelser med glukosamin, der kan give en større viden om stoffets kardiovaskulære sikkerhed. Styrelsens registreringsnævn skal samtidig afgøre, om glukosamin fortsat skal kunne sælges i håndkøb.


Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Der er i alt indkommet 67 rapporter om bivirkninger af glukosamin til Lægemiddelstyrelsen siden det blev markedsført i september 2003. Størstedelen af bivirkningerne er velkendte fra kliniske undersøgelser med glukosamin: GI-gener, obstipation, diarré, kvalme, hovedpine, træthed og kløe.

 

I alt har knap 140.000 personer indløst recept på glukosamin, siden midlet opnåede tilskud fra sygesikringen i november 2003. Hertil kommer det receptfrie salg.

 

Forbruget af glukosamin er steget eksplosivt siden markedsføringsdatoen. Man kan derfor formode, at flere patienter vil opleve et stigende kolesterol, såfremt glukosamin er årsag til de 9 omtalte cases fra Danmark og Sverige, hvor der er observeret en stigning i kolesterolværdierne.

 

Eventuelle bivirkninger ved glukosamin af formodet alvorlig eller uventet karaktér bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Patienter har selv mulighed for at indberette bivirkninger, der føles alvorlige eller ikke står på lægemiddelpakningens indlægsseddel til Lægemiddelstyrelsen (Link til: Læs mere om indberetning af bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen).


Yderligere information

1) Lægemiddelstyrelsens netsted 

2) Artikel i månedsblad for Rationel Farmakoterapi om glukosamin, oktober 2003  

3) Patientinformation fra IRF om glukosamin

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 26. januar 2006


 

Siden sidst opdateret: 16. maj 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top