Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Glukosamin: Forsigtighed ved diabetes

Print

Glukosamin: Forsigtighed ved diabetes


Konklusion

På baggrund af de seneste undersøgelser om glukosamins effekt på blodglukose er lægemidler med glukosamin ikke længere kontraindiceret til diabetikere. Risikoen for, at en behandling med glukosamin i anbefalede doser, påvirker blodglukose hos velregulerede diabetikere, er i praksis minimal.

 

Diabetikere, især de ikke-velregulerede, bør dog stadig være opmærksomme på evt. påvirkning af blodsukkerværdier i starten af en behandling med glukosamin. Den langvarige effekt af glukosamin på insulin-følsomheden kendes desuden ikke. Det kan overvejes, at være opmærksomme på personer, der er disponerede for diabetes, og som samtidig er i behandling med glukosamin. Den mindste anbefalede dosis glukosamin bør foretrækkes.

Resultater fra dyrestudier

Glukosamin har eksperimentelt og i dyrestudier vist at kunne hæmme insulinsekretionen og/eller inducere insulinresistens i det perifere væv, når stoffet blev indgivet iv. i meget høje doser. Dette førte til en stigning i blodglukose, ofte forklaret ved en øget aktivitet i hexosamin-signalsystemet, som er det system, hvori endogent glukosamin dannes. Doseringen i disse undersøgelser ligger mange gange højere (fra et par hundrede til mange tusinde gange) end de anbefalede doser af oral glukosamin, som er på ca. 20 mg daglig/kg.

Resultater fra humane studier

En undersøgelse med 10 raske unge individer, der fik en høj dosis glukosamin iv. over et par timer, har tidligere vist, at glukosamin kunne nedsætte personernes følsomhed for insulin samt øge niveauet af faste-glukose. Længerevarende (3 år) humane RCT på individer med knæartrose, der fik 1200 mg oral glukosamin dagligt, har ikke vist statistisk signifikant forskel overfor placebo på blodglukose-værdier, men effekten på insulin-niveauer kendes ikke.

 

Da mange patienter med artrose ofte også har risiko for overvægt, insulin-resistens eller diabetes, er den kliniske effekt af glukosamin på denne gruppe interessant. Effekten er senest undersøgt i to undersøgelser: Én med 14 adipøse og normalvægtige individer samt en anden med 34 ældre velregulerede diabetikere. Resultaterne herfra har medført, at Lægemiddelstyrelsen har ændret forbeholdet i produktresumeer for lægemidler med glukosamin, så anbefalede doser ikke længere er kontraindiceret til diabetikere.

 

I den ene undersøgelse deltog 14 individer, hvoraf halvdelen var adipøse (BMI> 27 kg/m2) og halvdelen normalvægtige (BMI<27 kg/m2). Tre adipøse og to normalvægtige individer havde nedsat glukosetolerance. Alle 14 fik 1200 mg glukosamin (1500 mg glukosaminsulfat) fordelt på tre gange dagligt i fire uger. Ved behandlingens afslutning var der ingen forskel på faste-glukose, insulin- eller lipo-protein niveauer i forhold til ved forsøgets start. Udfra resultaterne konkluderes, at glukosamin i de anbefalede doser til behandling af artrose ikke forværrer glukose-metabolismen hos personer med normal eller nedsat insulinfølsomhed.

 

I en placebokontrolleret, dobbeltblindet randomiseret undersøgelse deltog 34 velregulerede ældre diabetes-patienter (gennemsnitsalder 79 år) i 90 dage. 12 fik placebo, mens de øvrige 22 fik 1200 mg glukosamin samt 1200 mg kondroitin sulfat dagligt, fordelt på tre doser.

 

Inklusionskriterierne for at deltage i undersøgelsen var en diagnosticeret type 2 diabetes mellitus, og behandling med enten stabile doser af oral antidiabetika eller streng diæt. Deltagerne skulle have et stabilt hæmoglobin A1c-niveau (Hb A1c%). Patienter i behandling med insulin, som havde ustabile plasma-glukoseniveauer (fx ny-diagnosticerede) samt patienter i behandling med glukokorticoider blev ekskluderet. Den glykæmiske kontrol blev vurderet udfra den primære effektparameter, glykosyleret hæmoglobin (Hb A1c %). Undersøgelsen konkluderede, at oral glukosamin i anbefalede doser ikke påvirker velregulerede type-2 diabetikeres glykæmiske kontrol i løbet af et behandlingsforløb på tre måneder.

 

Effekten af glukosamin testes nu i en større amerikansk undersøgelse med 1588 personer med knæ-artrose. Her sammenlignes glukosamin mod celecoxib, chondroitin og placebo (GAIT-studiet). Resultaterne forventes i 2005.

 

Artikel fra månedsbladet Rationel Farmakoterapi om glukosamin

IRF’s anmeldelse af Glucosamin Pharma Nord tabletter 400 mgukosamin

Referencer

Lægemiddelstyrelsens netsted for information om godkendte lægemidler med glukosamin

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 6. januar 2004


 

Siden sidst opdateret: 21. december 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top