Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Indberetninger om hjertemisdannelser ved behandling med citalopram og sertralin

Print

Indberetninger om hjertemisdannelser ved behandling med citalopram og sertralin


På baggrund af en nyhed fra Lægemiddelstyrelsen bringer IRF denne meddelelse

 

 


Lægemiddelstyrelsen har, især i den senere tid, modtaget enkelte indberetninger om hjertemisdannelser hos børn, hvor moderen har været behandlet med de antidepressive SSRI-midler citalopram og sertralin.

 

Det kan imidlertid ikke afgøres ud fra de indberettede hændelser, om der er tale om en årsagssammenhæng med moderens behandling med SSRI og de sete misdannelser, eller om der er tale om tilfældigt opståede misdannelser. 

 

Sammenhæng mellem brug af SSRI og risiko for fosterskader undersøges nærmere

Lægemiddelstyrelsen vil søge at få yderligere belyst, om der er en mulig sammenhæng mellem behandling med SSRI og risiko for fosterskader, og vil herunder rejse sagen i Den Europæiske Bivirkningskomité med henblik på at indhente erfaringer fra de andre medlemsstater. 

IRF mener:

Medicinering af gravide bør ideelt set foregå i samråd med en specialkyndig. Valg af antidepressiva bør foregå på en meget klar indikation, og i samråd med de vordende forældre, da der pt. ikke er præparater, der er helt uden risici for bivirkninger. Såfremt antidepressiv farmakologisk behandling af en gravid er klart indiceret, mener IRF dog fortsat, at sertralin, citalopram eller et tricyklisk antidepressiva (fx nortriptylin) er de mest oplagte valg. Seponering bør ved klar indikation ikke være et alternativ, da ubehandlet depression i sig selv er associeret med risikofaktorer for det ufødte barn. Mulighed for kontrol og scanning (fx i uge 21) bør tilskyndes. IRF følger området tæt og melder ændringer via irf.dk.

 

Læs mere om behandling med antidepressiva til gravide her:

 

Lægemiddelstyrelsen
Risiko for hjertemisdannelser hos børn af mødre behandlet med antidepressiv medicin af typen SSRI

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/bivirkninger/nyheder/risiko-for-hjertemisdannelser-hos-boern---typen-ssri)

 

IRF
Antidepressiv medicin og graviditet
 http://irf.dk/dk/aendrede_retningslinjer/antidepressiv_medicin_og_graviditet.htm),

 

Risici ved seponering af antidepressiva hos deprimerede gravide
http://irf.dk/dk/aendrede_retningslinjer/risici_ved_seponering_af_antidepressiva_hos_deprimerede_gravide.htm

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 19-06-2011

 


 


 


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top