Du er her: IRF Ændrede retningslinjer COX-2: Hvem kan bruge dem?

Print

COX-2: Hvem kan bruge dem?


Det Europæiske lægemiddelagentur har 17. februar 2005 udsendt en pressemeddelelse om brugen af COX-2 hæmmerne. Agenturet har gennemgået al litteratur – både publiceret og upubliceret fra de respektive producenter – om COX-2 hæmmerne og den kardiovaskulære farlighed. Agenturet vurderer, at brugen kun bør ske efter en vurdering af patientens risici, at dosis bør være så lille som mulig og, at anden behandling bør overvejes, hvis der ikke er effekt efter 2 uger.

 

Alle nuværende kontraindikationer opretholdes. Det vil sige:

  • iskæmisk hjertesygdom
  • cerebrovaskulær sygdom
  • hjertesvigt
  • for etoricoxibs vedkommende også hypertension.

Som noget nyt er tilføjet, at COX-2 hæmmerne ikke bør anvendes til patienter med betydende risiko for hjerte-kar-sygdom. Det vil sige:

  • hypertension
  • forhøjede lipidværdier
  • sukkersyge
  • rygning.

COX-2 hæmmernes kardio-vaskulære virkninger menes at være klasseeffekter, og de kan ikke erstatte lavdosis-acetylsalicylsyre. Der er hverken sat grænser for hypertensionen eller hyperkolesterolæmien.

 

Som tidligere anført fra IRF’s netsted, bliver der meget få patienter tilbage, hvor brugen af COX-2 hæmmerne er sikker. Man kunne dog pege på korttidsbehandling af fx gigtpatienter med risiko for mavesår uden nogen risiko for kardio-vaskulære sygdomme, inkl. rygning, men selvfølgelig kun hvis paracetamol ikke har haft nogen virkning.

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 22. februar 2005


 

Siden sidst opdateret: 12. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top