Du er her: IRF Ændrede retningslinjer Atopisk eksem: Én steroid-påsmøring dagligt lige så god som to

Print

Atopisk eksem: Én steroid-påsmøring dagligt lige så god som to


Atopisk eksem eller atopisk dermatitis er en kronisk hudsygdom, der i sin akutte fase behandles antiinflammatorisk med topikale steroider med henblik på dels symptomlindring, dels forebyggelse af tilbagefald. Applikationen sker oftest mindst 2 gange dagligt afhængigt af præparatvalg. Der er dog nyere præparater med de virksomme stoffer mometasonfuroat og fluticasonpropionat, der doseres én gang dagligt. Lokale bivirkninger som hudatrofi afhænger bl.a. af hyppighed af applikation samt den applikerede mængde, hvorfor både hyppigheden og den applikerede mængde bør begrænses i det omfang, det kan.

 

I et notat af HC Williams bragt i BMJ (1) konkluderes det, at den kliniske effekt af de ældre steroider ikke bliver bedre ved applikation mere end én gang dagligt hos patienter med overvejende moderat til svær atopisk eksem. Denne konklusion er draget på baggrund af 11 randomiserede kontrollerede studier a 1-4 ugers varighed, som sammenligner effekten af applikation 1 gange dagligt med flere gange dagligt af både nye og ældre steroider fra samme gruppe (gruppe II-IV). Da studierne har et meget uensartet design, kunne der ikke laves en metaanalyse. Overordnet var der ingen forskel i effektmålet responsrate brugt i 8 af studierne og defineret som antal patienter med minimum ”god respons” eller ”50% forbedring” ved studiets afslutning (applikation 1 gang: 69%-100% vs. applikation > 1 gang: 78%-100%).

 

I 6 af studierne blev antallet af patienter med ”kontrolleret eksem” brugt som effektmål, og her var der stort set heller ikke forskel i de to grupper (applikation 1 gang: 14% - 80% vs. applikation > 1 gang: 16%-85%). Det skal bemærkes, at der for begge effektmål er set statistiske forskelle i enkelte studier alt afhængigt af hvem, der evaluerede effekten (læger hhv. patienterne), men denne forskel har ikke været konsistent, og det er tvivlsomt, om denne er af klinisk betydning.

 

I studier a 3-4 ugers varighed ses der umiddelbart ikke forskel i incidensen og sværhedsgraden af korttidsbivirkningerne, når steroiderne blev applikerede gange 1 dagligt frem for flere gange dagligt.

 

Det mener IRF

Studierne er behæftede med svagheder som en generel dårlig metodologisk kvalitet. I mange af studierne er blindingen mangelfuld rapporteret eller i det hele taget mangelfuld, idet der ikke har været placebobehandling til de, der kun blev doseret 1 gang dagligt. Dette sammenholdt med den subjektive karakter af effektmålene øger risikoen for bias væsentligt.  Desuden er der også i mange studier en manglende beskrivelse af randomiseringsmetoden. Langtidsbivirkninger er heller ikke kendte grundet studiernes korte varighed.

 

De nyere produkter som Elocon og Cutivat er som udgangspunkt dyrere i forhold til de ældre produkter som Diproderm - også selvom de kun doseres én gang dagligt. Med ovenstående forhold in mente mener IRF:

  • Brug primært de ældre billigere steroider gange 1 dagligt i stedet for flere gange dagligt.
  • Ved utilstrækkelig effekt øges dosis til gange 2 dagligt.
  • Kun hvis effekten af de gamle steroider givet gange 1 dagligt svigter og ønsket om applikation 1 gang dagligt fastholdes, bør man gå over til at bruge de mometasonfuroat- og fluticasonpropionatholdige præparater.

Resultaterne kan indtil videre ikke ekstrapoleres til patienter, der er i langtidsbehandling med gruppe I steroider eller til de, der er i behandling med kombinationspræparater, da studierne ikke omhandler disse grupper.

 

  1. Williams HC. Established corticosteroid creams should be applied only once daily in patients with atopic eczema. BMJ 2007;334:1272.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 10. juli 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top